2021

    

Babolat

Tenisová škola Rapid

Tenisová hala Hostýnská

Tenisový klub Hostýnská

Podmínky členství

Členem ITC Prague se stává tenisový klub dle platných stanov ITC Prague, ihned po sepsání smlouvy mezi klubem a ITC Prague a zaplacení ročního členského poplatku klubu. V současné době činí poplatek 1 000 Kč pro české kluby. V platné smlouvě mezi ITC Prague a tenisovým klubem jsou podrobně vymezena vzájemná práva, povinnosti a způsoby vzájemné spolupráce. V souladu s uzavřeným smluvním vztahem provádí každý tenisový klub úhradu klubových příspěvků nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Nezaplacení poplatku v předepsané výši a stanoveném termínu zbavuje tenisový klub výhod a oprávnění, které byly spojeny s placením tohoto poplatku.

Číslo účtu International Tennis Club Prague: 23562399 / 0800

Členství tenisového klubu v ITC Prague zaniká:

  • zrušením – vystoupením z vůle tenisového klubu
  • vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností nebo závažné provinění neslučitelné s členstvím tenisového klubu v ITC Prague
  • zrušením příslušného tenisového klubu
  • uplynutím sjednané doby ve smlouvě nebo na základě podmínek v uvedených ve smlouvě
  • zánikem ITC Prague
copyright Arectus Multimedia, s.r.o., itcprague.com