2021

    

Babolat

Tenisová škola Rapid

Tenisová hala Hostýnská

Tenisový klub Hostýnská

Filozofie ITC Prague

Vážení tenisoví přátelé, hráči i nadšenci,
rádi bychom vám představili projekt mezinárodního tenisového klubu. Tenisový klub ITC Prague byl vytvořen za účelem pořádání výměnných programů pro tenisové hráče i trenéry. Jeho posláním je umožnit předávání poznatků z různých míst světa za účelem rozvoje tenisu. Naší hlavní snahou je, aby se do tohoto projektu zapojilo co největší množství klubů z celého světa, což umožní vybudovat širokou mezinárodní sítˇvzájemně spolupracujících klubů. Akce pořádané klubem jsou určeny pro vrcholový, výkonnostní i rekreační tenis. Cíle programu nejsou jen sportovní, ale i sociální a kulturní. Pomocí mezinárodních setkávání hráčů i trenérů chceme zajistit předávání poznatků, tréninkových metod i zvyků používaných v různých částech světa. To vše by mělo napomoci ke zkvalitnění tréninkového procesu i sociálního prostředí v zúčastněných klubech. Jak jsme již zmínili, klub neslouží jen vrcholovým sportovcům, ale i výkonnostním a rekreačním hráčům. Proto má také za cíl umožnit poznávání kultury a zvyků v jiných částech světa a pomoci při navazování přátelství mezi tenisty z různých částí světa. Dále je cílem klubu vnést do tenisu, sportu tak individualistického i určitý společenský prvek.

Důvody, proč by se měly kluby zapojit do projektu ITC Prague

 • členství klubu v ITC Prague umožní klubovým hráčům podstoupit mezinárodní konfrontaci, která je často možná jen na vrcholné mezinárodní úrovni
 • kluby pomocí členství v ITC Prague podstatně rozšíří a zatraktivní svoji nabídku služeb, což může vést k rozšíření a zkvalitnění členské základny
 • pomocí tréninkových kempů, mezinárodních střetnutí a turnajů pořádaných ITC Prague mohou dosáhnout kluboví hráči vyšší výkonnosti, což se může pozitivně projevit v dosahovaných výsledcích při reprezentaci klubu
 • program výměnných stáží klubových trenérů může vést k poznání nových trenérských metod a přístupů, což jistě napomůže k odbornému růstu trenérů a tedy i ke zkvalitnění řízení tréninkového procesu v klubech a ve svém výsledku i k lepším dosahovaným výsledkům hráčů v týmových i individuálních soutěžích
 • rotace pořadatelů tenisových akcí ITC Prague přinese pořádajícím klubům finanční zisk
 • tenisové kluby ITC Prague mohou nabídnout svým členům 10% slevu na akcích ITC Prague
 • díky spolupráci ITC Prague s Matchpoint s.r.o., mohou kluby ITC Prague nabídnout svým členům 10% slevy tenisového vybavení Babolat

Důvody, proč by se měli hráči účastnit akcí ITC Prague

 • akce pořádané ITC Prague budou vedeny pouze kvalifikovanými trenéry s dlouholetými zkušenostmi, a tudíž je vysoce pravděpodobné, že účast na našich akcích pomůže zvýšit individuální výkonnost každého hráče
 • ITC Prague si klade za cíl zajistit individuální přístup ke každému hráči s ohledem na jeho herní a kondiční připravenost, což znamená že se našich akcí mohou účastnit hráči s různou výkonností
 • účast na akcích ITC Prague může napomoci osobnostnímu růstu každého hráče, neboť mu bude umožněno poznat zvyky a kulturu v ostatních zemích, kde budou akce pořádány
 • jelikož se budou našich akcí účastnit hráči z různých zemí, může účast na kurzu napomoci rozvoji jazykových schopností účastníků
 • účast na akcích ITC Prague může vést k vytvoření sociálních vazeb mezi jednotlivými účastníky z různých částí světa, což může napomoci jejich pozdějšímu osobnostnímu i profesnímu rozvoji
 • čím dál větší potřeba společného tréninku včetně tréninkových utkání talentovaných hráčů z jednotlivých klubů, jako zábrana nedostatku konkurence a vzájemné výkonnostní konfrontace talentovaných jedinců v klubech
 • lepší zvládání krizových situací v zápase, díky možnosti mentálního tréninku navozenému při tréninkových zápasech vyrovnaných hráčů
 • růst herního sebevědomí mladých hráčů, díky zkušenostem z mezinárodních utkání a jejich zvýšená motivace v celoročním tréninku vedená nominací na taková utkání
 • díky spolupráci ITC Prague s Matchpoint s.r.o., mohou účastníci našich akcí získat zajímavé slevy na tenisové vybavení Babolat
copyright Arectus Multimedia, s.r.o., itcprague.com